Спільноти Travel Ukraine & World
Telegram Instagram Facebook Youtube Pinterest Twitter

Категорія: Ніжин

Ніжин — районний центр Ніжинського району Чернігівської області, місто обласного значення, розташоване на берегах ріки Остер. Вперше Ніжин згадується у літописі "Повість минулих літ" за Іпатіївським списком 1078 р., Нежатин - 1135 р., а Уненіж - 1147 р. На початку XIII ст. Уненіж розділив трагічну долю інших міст Чернігівського князівства. У жовтні 1239 р. золотоординський загін хана Менгу по дорозі на Чернігів знищив укріплення Уненіж. Але місто підіймалося з руїн і знову ставало охоронцем кордону Чернігово-Сіверської землі. Ніжин Головні пам'ятки історії, культури та архітекури Ніжина за міськими історико-архітектурними комлексами: Історико-культурний комплекс Грецького братства XVIIІ ст.: Всіхсв'ятська Грецька Церква, 1786 р., вул. Гребінки, 29; Михайлівська Грецька Церква, 1719-29 р.р., вул. Гребінки, 29; Троїцька Церква, 1733 р., вул. Гребінки, 35; Грецьке Олександрівське Училище, 1817 р., вул. Гребінки, 24; Будинок жіночої гімназії А.Ф. Крестинської (буд. Самохіної), 1-а пол. ХІХ ст., вул. Гоголя, 7А; житловий будинок грецької колонії, будинок служб в комплексі міської садиби та будівля окружного суду, ХVIIІ ст., вул. Гребінки, 18; панський будинок в міській поміщицькій садибі, 1820 р., вул. Леніна, 11; будинок Косовського сотника Шаули, ХVIIІ ст., вул. Глібова, 5; будинок Величковських ХVIIІ ст., вул. Глібова, 10; Церква Олени і Костянтина на Троїцькому кладовищі, вул. Московська. Архітектурний-ландшафтний комплекс Миколаївського собору, Благовіщенського монастиря, вулиці Гоголя та центрального скверу, XVII — поч. ХХ ст.ст.: Миколаївський Собор, 1654 р. вул. Гоголя, 19; Благовіщенський Собор, 1702-1716 р.р., арх. Устинов, вул. Гоголя, 10А Церква Петра і Павла з дзвіницею, 1803 р. вул. Гоголя, 12; Ігуменський корпус з трапезною, 1808 р та крамниці монастиря, 1808 р. вул. Гоголя, 10; Церква Іоана Богослова, 1752 р. забудова вулиці Гоголя: будинок купецького зібрання (1894 р.), торговий будинок ХІХ ст. (№ 13А), будинок А.Ф. Лукашевича 1840-х рр. (№ 15); ніжинські торгові ряди, вул. Батюка; Церква Іона Предтечі (Будинок Культури), 1842 р. вул. Батюка, 16; Сквер ім. М.В.Гоголя (В.В. Тарновського), 70-і роки ХІХ ст.; кав'ярня грека Стефаньєва ХVIIІ ст., вул. Стефана Яновського, 3; будинок почесного громадянина Левченка О.І., вул. Леніна, 18. Історико-культурний комплекс ніжинської пошти (1870-і рр.): будинок поштової контори і станції, вул. Радянська, 4; будинок станційного наглядача, вул. Поштова, 18; Будинок пожежної команди, 1910 р., вул. Студентська, 2 та інші. Культові споруди і громадсько-житлова забудова вулиці Московської (XVIII — поч. ХХ ст.ст.): Церква Преображення Господнього, 1757 р., вул. Московська, 7; торгівельні (аптека грека Михайла Лігди, 1777 р. № 2; склади, № 1), громадські (будинок електростанції, 1914 р., №3) та житлові (будинок кінця ХVІІІ ст., № 22) будинки вулиці. Історико-культурний комплекс Ніжинського замку і вулиці Базарної: Церква Богоявлення Господнього, 1721 р. зі дзвіницею 1821 р., вул. Базарна; острог, 1-а пол. ХІХ ст., вул. Базарна 18; пороховий льох ХІІ-ХІІІ ст.ст.; Церква Миколаївська (зимова) в комплексі Покровської церкви, 1873 р., вул. Базарна 23А; будинки купця Кардебашетова, кінець ХІХ ст. (вул. Базарна, №№ 15, 17) і житлові будинки кінця ХІХ — поч. ХХ ст. (вул. Базарна, №№ 1/2, вул. Базарна 1А); Церква Василія Великого, 1788 р., вул. Василівська, 39. Архітектурно-ландшафтний комплекс Ніжинської гімназії вищих наук і площі М. Гоголя: Основний корпус ліцею (в класицизмі), 1806-1826 р.р. та комплекс будівель ріноманітнихслужб (каретник, стайні, житловий флігель, 1806—1826 р.р.), вул. Кропив'янського, 2; будинок сучасної Ніжинської санітарно-епідеміологічної служби, пл. Гоголя, 7. Історико-культурний комплекс Введенського монастиря: Введенський собор (1775) зі дзвіницею (1840 р.), вул. Овдіївська, 44; Ільїнська церква тепла, 1814 р., вул. Овдіївська, 44; монастирські будівлі різного призначення: келії, 1857; готель Введенського монастиря на економічному подвір'ї, 1863 р. (вул. Овдіївська, 47).  
карта